Modlitby, Písně, Poezie (381 záznamů)

...a nezapomeň na modlitbu!

Vydáno:2001, Fatym Vranov n/Dyjí

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Adorace
A. Šuránek

Vydáno:1999, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Adorace a útěcha
P. Madre

Vydáno:2006, Paulinky Praha

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Adorace před Nejsvětější Svátostí

Vydáno:1999, Sypták Brno

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Adorační hodina pro masopust

Vydáno:1941, Dům milosrdenství Vincentino Praha-Břevnov

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Adorační hodiny a domácí pobožnosti

Vydáno:1934, Vincentinum Praha Břevnov

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Adorační pobožnost

Vydáno:1944, Kapitulní konzistoř Brno

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Adorační pobožnost

Vydáno:1946, Katolické ženy a dívky Brno

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Agonie Srdce Páně v zahradě Olivné
A. Melka

Vydáno:1947, J. Steinbrener Vimperk

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Akathistos-Mariánský hymnus

Vydáno:1996, Refugium Velehrad

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Alleluja, chvalte Pána
F. Tomášek

Vydáno:1997, vlastním nákladem Kladno-Rozdělov

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Ano, Otče
R. Graf

Vydáno:1938, Sestry Neposkvr.početí Panny Marie , Přerov

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Ať žije Král století!
P. F. Borg

Vydáno:1927, Humana Letovice

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Ave Maria
E. Heck

Vydáno:2003, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Bezpočtu svých dvanáctero-Křížová cesta
P. Petr

Vydáno:1990, Revue Mukl Havířov

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Biblický rozjímavý růženec
J. Peňáz

Vydáno:2001, Fatym Vranov n/Dyjí

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Bohoslužba hodin-Liturgia Horarum

Vydáno:1970, samizdat

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Boží cesta

Vydáno:1989, Pacem in terris Olomouc

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Boží cesta

Vydáno:1939, Velehrad Olomouc

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Boží cesta (kancionál)

Vydáno:1989, Pacem in terris Ostrava

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Boží cesta kancionál

Vydáno:1989, Kapitulní konzistoř Olomouc

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Boží milosrdenství
I. Rózycki

Vydáno:1999, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Brána ráje

Vydáno:1948, Atlas Praha

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Budu Ti, Bože, zpívat
K. Dachovský

Vydáno:1992, Řád Praha

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Bůh a duše

Vydáno:1947, Exerciční dům Frýdek

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Bůh a já
F. Kučera

Vydáno:1981, Křesťanská akademie Řím

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Bůh a já
J. Newman

Vydáno:1928, Krystal Olomouc

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Celá krásná
J. Hrdlička

Vydáno:2004, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Cesta světla (křížová cesta)
J. Graubner

Vydáno:2010, Kartuziánské nakl. Brno

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Cestou do Betléma
J. Deml

Vydáno:1990, JOTA+ARCA JIMFA Brno

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Cestou svaté Zdislavy
T. J. Bahounek

Vydáno:1997, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Cestou z Betléma
K. Dachovský

Vydáno:1990, Řád Praha

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Cyrilometodějský kancionál

Vydáno:1957, Česká katolická charita Praha

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

České vánoce

Vydáno:1940, Melantrich Praha

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Český misál

Vydáno:1977, Česká katolická charita Praha

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Český misál

Vydáno:1980, Česká katolická charita Praha

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Čtyři novény k Panně Marii Karmelské

Vydáno:2001, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Děkanátní setkání mládeže Slavičín 96

Vydáno:1996, farnost sv. Vojtěcha Slavičín

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Denně se modlit - ale jak?
K. Tilmann

Vydáno:1969, Cyrilometodějská bohoslov. fakulta Olomouc

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Denní modlitba církve (breviář pro laiky)

Vydáno:1989, Česká liturgická komise Vatikán

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Desetiletí (básně)
F. Trtílek

Vydáno:1991, Salvator

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Devítidenní rozjímání
M. C. Autschová

Vydáno:1966, P.Dr.Josef Levit SM Austria

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Dobrá vůle
J. Schrijvers

Vydáno:1938, Vincentinum Praha Břevnov

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Drsné roky (básně)
J. Blechta

Vydáno:1944, Gramma Karviná

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Duch dává život
H. Schurmann

Vydáno:1992, Zvon Praha

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Duchovní cvičení pro řeholnice
A. Hoppe

Vydáno:1924, J. Steinbrener Praha

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Duchovní cvičení pro řeholnice I. díl
A. Hoppe

Vydáno:1924, J. Steinbrener Praha

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Duchovní cvičení se sv. Terezií Ježíškovou
P. Liagre

Vydáno:1970, samizdat-sestry Kazatelky

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin