Novéna odevzdanosti

Jiří Brauner

Devítidenní modlitba , která se skládá z těchto částí: četba (úryvek z Bible nebo jiného textuú, úvahy a prosby.

Vydáno:2012, Kartuziánské nakladatelství Brno

ISBN:978-80-86953-97-7

Kniha je zařazena v kategorii Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin