Kniha Zjevení apoštola Jana - malý stuttgartský komentář

Heinz Giesen

Komentáře k biblickým textům Knihy Zjevení apoštola Jana.

Vydáno:1999, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

ISBN:80-7192-330-3

Kniha je zařazena v kategorii Bible, Biblické výklady

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin