Cestou všeobecného kňazstva

Stanislava Ernstová

Autobiografie řeholní sestry a mystičky sr.Márie Stanislavy Ernstové. Jde o reflexi její životní cesty.

Vydáno:2013, RUAH

ISBN:978-80-89604-03-6

Kniha je zařazena v kategorii Duchovní literatura

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin