List Filipanům List Filemonovi - malý stuttgartský komentář

Bernhard Mayer

Komentáře k biblickým textům Listu Filipanům a Listu Filemonovi.

Vydáno:2000, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

ISBN:80-7192-440-7

Kniha je zařazena v kategorii Bible, Biblické výklady

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin