Misionář lásky - sv. Vincent de Paul

Wiliam Hünermann

Příběh o sv. Vincentu de Paul - patronu charity. Kniha byla napsána k třístému výročí smrti svatého Vincenta a sv. Luisy.

Vydáno:2010, Misijní společnost sv. Vincenta de Paul

Kniha je zařazena v kategorii Světci, Životopisy

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin