Manželství - cesta ke svatosti. Svatí manželé 20. století

Jitka Krausová

Vydáno:, A.M.I.M.S. Vranov n.D.

ISBN:978-80-7266-446-7

Kniha je zařazena v kategorii Rodina, Dospívání, Manželství

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin