Jan Graubner (15 záznamů)

Biřmovanci
J. Graubner

Vydáno:2005, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kategorie: Pedagogika, Katechetika

Výtisky:

Burcování
J. Graubner

Vydáno:2008, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kategorie: Duchovní literatura

Výtisky:

Cesta světla (křížová cesta)
J. Graubner

Vydáno:2010, Kartuziánské nakl. Brno

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Co říkaly věci
J. Graubner

Vydáno:2003, Gloria Rosice u Brna

Kategorie: Duchovní literatura

Výtisky:

Duchovní obnova s Aničkou
J. Graubner

Vydáno:2006, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kategorie: Světci, Životopisy

Výtisky:

Eucharistie
J. Graubner

Vydáno:2005, Kartuziánské nakladatelství Brno

Kategorie: Pedagogika, Katechetika

Výtisky:

Hledání živého Krista
J. Graubner

Vydáno:2010, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Kategorie: Duchovní literatura

Výtisky:

Hovory s Ježíšem - modlitby před a po svatém přijímání
J. Graubner

Vydáno:2013, Kartuziánské nakladatelství Brno

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Jak si představuji farnost dnes
J. Graubner

Vydáno:2005, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kategorie: Pedagogika, Katechetika

Výtisky:

Malá škola modlitby
J. Graubner

Vydáno:2012, Strom s.r.o. Olomouc

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Manželství
J. Graubner

Vydáno:2007, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Kategorie: Rodina, Dospívání, Manželství

Výtisky:

Pokoj a dobro
J. Graubner

Vydáno:2000, Sekretariát ČBK Praha

Kategorie: Církev, Církevní dokumenty,Dějiny

Výtisky:

Proste Pána žně
J. Graubner

Vydáno:1998, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kategorie: Kázání, Promluvy

Výtisky:

Rok s Církví
J. Graubner

Vydáno:2018, Arcibiskupství olomoucké Olomouc

Kategorie: Duchovní literatura

Výtisky:

Země posvěcená
J. Graubner

Vydáno:2013, Arcibiskupství olomoucké Olomouc

Kategorie: Církev, Církevní dokumenty,Dějiny

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden ve čtvrtek 12.30 -15.30 h