Život Krista Pána podle čtyř evangelií I. svazek

ThDr. Bohumil Spáčil

Skrytý život Krista Pána. Náčrty rozjímání pro kněze.

Vydáno:1930, Cyrillo-Methodějské knihkupectví Praha

Kniha je zařazena v kategorii Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý lichý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin