Óda pro Sáru

Paula D. Arcy

Žal a vítězství mladé maminky, která ztratila manžela a dceru Sáru - nenarozené dítě. Její vítězství, když sebe a svou bolest svěřila do rukou Božích.

Vydáno:1993, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kniha je zařazena v kategorii Duchovní literatura

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin