Autobiografické spisy (Dějiny duše sv. Terezie z Lisieux)

sv. Terezie z Lisieux

Život karmelitánské světice "světice malé cesty", naplněný utrpením i duchovní radostí, vnitřními zkouškami i milostmi. Pius XI. ji nazval "největší světicí nové doby" a "živoucím Božím slovem". <br />
Kniha obsahuje tři od sebe oddělené autobiografické spisy.

Vydáno:1991, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Kniha je zařazena v kategorii Světci, Životopisy

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin