Ale zbav nás od zlého

Philippe Madre

Praktický přístup k vysvobození. Kniha se zabývá dávným biblickým problémem vztahu ďábla a lidské duše. Obsah: Obecné úvahy, Identita člověka, Proces nákazy, Duševní poruchy a vliv ďábla. Jóga a transcendentální meditace, Na okraj několika alternativních medicín, Několik úvah o hypnoze, Magie.

Vydáno:2003, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Kniha je zařazena v kategorii Duchovní literatura

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin