Dr. Method Zavoral (1 záznam)

Kristus a církev
M. Zavoral

Vydáno:1935, Cyrillo-Methodějské knihkupectví G.Francla Praha

Kategorie: Kázání, Promluvy

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin