Timothy Dudley-Smith (1 záznam)

Příběhy o Pánu Ježíši
T. Dudley-Smith

Vydáno:1995, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Kategorie: Pro děti

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin