Conchita Armida (1 záznam)

Já jsem
C. Armida

Vydáno:2006, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kategorie: Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin