Gabriele Amorth (3 záznamy)

Mocnější než zlo
G. Amorth

Vydáno:2011, Paulinky Praha

Kategorie: Duchovní literatura

Výtisky:

Otec Pio
G. Amorth

Vydáno:2005, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Kategorie: Světci, Životopisy

Výtisky:

Za jedním úsměvem (blah. Alexandrina Maria da Costa)
G. Amorth

Vydáno:2009, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kategorie: Světci, Životopisy

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin