Renzo Allegri (1 záznam)

Matka chudých (Matka Tereza)
R. Allegri

Vydáno:1996, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Kategorie: Světci, Životopisy

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin