Život vnitřní

ThDr. Karel Lev Řehák

Obsah: V čem záleží život vnitřní? Kterak lze konati modlitbu rozjímavou? Jsou tři cesty modlitby rozjímavé, Jsou tři jiné způsoby obcování s Bohem, V čem záleží činnost čili akce katolická?

Vydáno:1932, Univerzum Praha

Kniha je zařazena v kategorii Modlitby, Písně, Poezie

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden ve čtvrtek 12.30 -15.30 h