Zasvěťte dítky P. Marii

Svědectví o pomoci Panny Marie těm, kdo se jí zasvětí.

Vydáno:1947, Exerciční dům Frýdek

Kniha je zařazena v kategorii Rodina, Dospívání, Manželství

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý lichý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin