Theologie - součást naší doby

Walter Kasper

Obsah: K současné situaci a současným úkolům systematické theologie, Zjevení a tajemství-O křesťanském pojetí Boha, Autonomie a theonomie-Ke stanovení pozice křesťanství v moderním světě, Církev jako společenství-Úvahy o hlavní ideji v učení o církvi Druhého vatikánského koncilu, Nové podněty pro soudobé učení o Kristu.

Vydáno:1994, Česká křesťanská akademie Praha

Kniha je zařazena v kategorii Teologie, Filosofie, Věda

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden ve čtvrtek 12.30 -15.30 h