Svatý Josef

Vydáno:1946, Exerciční dům Frýdek

Kniha je zařazena v kategorii Světci, Životopisy

Výtisky:

  • 1S-567 k dispozici; výtisk je zapůjčen do 23. 09. 2020

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden ve čtvrtek 12.30 -15.30 h