Skutky apoštolů - malý stuttgartský komentář

Klaus Kliesch

Komentáře k biblickým textům Skutků apoštolů.

Vydáno:1999, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

ISBN:80-7192-287-0

Kniha je zařazena v kategorii Bible, Biblické výklady

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden ve čtvrtek 12.30 -15.30 h