Posvátná místa království českého

Dr. Antonín Podlaha

Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém.

Vydáno:1996, Dědictví Jana Nepomuckého Praha

Kniha je zařazena v kategorii Poutní místa

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden ve čtvrtek 12.30 -15.30 h