Náš letopočet

Jan Pouč

Stanovení roku narození Ježíše Krista výčtem let a událostí.

Vydáno:2005, Matice cyrilometodějská Olomouc

Kniha je zařazena v kategorii Kristus, Maria

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý lichý týden v úterý od 15.00 do 17.00 hodin