Konverse a konvertité

Dr. Josef Hlouch

Hledání a návraty. Podstata konverse, Vývoj konverse, Vlastní návrat a jeho důsledky. Závěr: "Aby všichni jedno byli".

Vydáno:1940, Velehrad nakl. dobré knihy Olomouc

Kniha je zařazena v kategorii Teologie, Filosofie, Věda

Výtisky:

Kontakt:

Kontakt: Mgr. Kateřina Gbelcová

                tel: 731 402 090

e-mail: Katerina.Gbelcova@seznam.cz

Půjčovní doba: každý sudý týden ve čtvrtek 12.30 -15.30 h